Vår verksamhet och ide


Avenymodellen

De flesta människor har en eller flera människor omkring sig som är betydelsefulla. Därför föreslår vi alltid våra klienter att bjuda med någon närstående till första mötet. Det kan vara, syskon, föräldrar, partner, barn, vänner, arbetskamrater. Den som vill komma ensam gör naturligtvis det.
Vi kan också erbjuda ett besök enligt Avenymodellen. Det innebär att du och eventuella närstående får träffa två behandlare med olika yrken och olika terapeutisk inriktning. Tillsammans delar vi din – eller er - berättelse genom att en av oss ställer frågor och den andre lyssnar. Medan du lyssnar pratar vi behandlare därefter med varandra om vi vad vi hört, tänkt, känt och möjligen förstått; vi kallar det reflektion. Du hör på och ger därefter dina kommentarer till vårt samtal. Det vi missförstått kan rättas till, det vi förstått tar vi vara på. Sedan pratar vi tillsammans om olika vägar till behandling och tar ett gemensamt beslut om det. Kanske vi kommer fram till att vi behöver synpunkter från ytterligare någon i vårt team. Då bjuds hon eller han in till nästa besök. 
Det första mötet på Södra Avenyn kan se ut på olika sätt. Du kan möta en ensam behandlare precis som på en vanlig mottagning.


Filmklipp från symposium, The 11th Community Mental Health Conference, 2013-06-03 i Lund.

Om Södra Avenyns historia och arbetssätt.© Göran Ögander 2013